Cookiebeleid

  1. Corneliani S.p.A., statutair gevestigd te Milaan (MI), 20122, Via Durini nr. 24, BTW-nr. 11762610969, maatschappelijk kapitaal en reserves € 13.500.000,00, ingeschreven in het handelsregister van Milaan Monza Brianza Lodi, REA MI - 2623294 is de zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die via de Site zijn verzameld.
  2. Drop S.r.l., statutair gevestigd te Montegranaro (FM), 63812, Via Sandro Pertini nr. 1, BTW-nr. 01383870431, maatsch. kap. € 100.000,00 volledig gestort, ingeschreven in het handelsregister van Fermo, REA FM-201713 is externe verwerker van de gegevens waarvoor Corneliani Verwerkingsverantwoordelijke is.
  3. De functionaris voor gegevensbescherming (FG of Data Protection Officer - DPO) bij de verwerker kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: privacy@drop.it.
Wat zijn cookies?

Cookies zijn gewoonlijk tekstreeksen die websites (zogenoemde "eerste partijen") die door de Gebruiker worden bezocht of verschillende websites of webservers (zogenoemde "derde partijen") plaatsen en opslaan - direct, in het geval van eerste partijen, en indirect, d.w.z. via deze laatste, in het geval van "derde partijen" - in een eindapparaat waarover de Gebruiker beschikt.

De software voor het surfen op het internet en de werking van deze apparaten, zoals browsers, kunnen cookies opslaan en deze bij een volgend bezoek van de gebruiker terugzenden naar de websites die ze hebben aangemaakt, en zo een spoor bijhouden van de eerdere interactie van de gebruiker met een of meer websites.

Cookies zorgen ervoor dat de Website efficiënt kan functioneren en zijn prestaties kan verbeteren. Zij kunnen de eigenaar van de Website ook informatie verstrekken voor statistische of reclamedoeleinden, voornamelijk om de surfervaring te personaliseren door de voorkeuren van de Gebruiker te onthouden.

De Website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

1) Technische cookies

Deze zijn nuttig om de werking van onze diensten te verzekeren en ons in staat te stellen de kwaliteit en de ervaring van uw surfervaring te verbeteren.
Deze technologieën stellen de Website in staat belangrijke informatie op te slaan in de browser of het apparaat van de Gebruiker (zoals bijvoorbeeld de taal en de markt van het land van waaruit de Gebruiker heeft gekozen om verbinding te maken) en deze later te gebruiken om de Gebruiker op onze servers of interne systemen te identificeren.
Indien de Gebruiker geregistreerd is, verlenen zij toegang tot de aangeboden diensten en herkennen zij de bezoeker bij volgende bezoeken.
Andere technische cookies kunnen worden gebruikt om het gegevensverkeer te monitoren met het oog op het opsporen van frauduleuze transacties.

Waar van toepassing beschermen wij cookies en andere soortgelijke technologieën om ervoor te zorgen dat alleen wij en/of onze bevoegde dienstverleners ze kunnen interpreteren door er een unieke code aan toe te wijzen. In sommige contexten kan het uitschakelen van deze cookies technisch niet mogelijk zijn, aangezien zij noodzakelijk zijn om de werking van de Website te verzekeren of indien zij door de Verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Alle Persoonsgegevens die door het gebruik van deze technologieën worden verkregen en opgeslagen, worden pas verkregen nadat de Gebruiker hierover specifiek is ingelicht.

Het gebruik van deze technologieën valt in de volgende algemene categorieën.

Gebruik noodzakelijk vanuit operationeel oogpunt. Het gebruik van cookies, webbakens of andere soortgelijke technologieën kan noodzakelijk zijn voor de werking van websites, services, apps en hulpmiddelen. Dit omvat technologieën die de Gebruiker toegang verlenen tot websites, services, apps en hulpmiddelen die nodig zijn om frauduleuze activiteiten te voorkomen en de veiligheid te verbeteren of om andere functies te gebruiken, zoals winkelwagentjes, opgeslagen zoekopdrachten of soortgelijke functies.
Prestatiegerelateerd gebruik. We kunnen cookies, webbakens of andere soortgelijke technologieën gebruiken om de prestaties van onze websites, apps, tools en services te evalueren, onder meer als onderdeel van analytische activiteiten om te begrijpen hoe bezoekers onze websites gebruiken, om te bepalen of ze interactie hebben gehad met ons berichtensysteem of een item of link hebben bekeken, of om de content, apps, services of tools op de Website te verbeteren.Gebruik met betrekking tot de functionaliteit. We kunnen cookies, webbakens of andere soortgelijke technologieën gebruiken om u verbeterde functionaliteit te bieden wanneer u onze websites, services, apps of tools opent of gebruikt. Dankzij deze functionaliteit kunnen wij bijvoorbeeld geïnteresseerden die onze websites bezoeken identificeren of hun voorkeuren, interesses of eerder bekeken items volgen om de presentatie van de content op onze websites te verbeteren.

2) Profilerings- en marketingcookies van derden

Profileringscookies worden gebruikt om een profiel van de Gebruiker op te stellen met het oog op het verzenden van commerciële boodschappen - op de Website of op websites van derden - op basis van de tijdens het bezoek aan de Website kenbaar gemaakte voorkeuren of om de aankoop- en surfervaring te verbeteren. Dit omvat het gebruik van technologieën om het nut van advertenties en content die aan de Gebruiker worden gepresenteerd, beter te evalueren, bijvoorbeeld door na te gaan of de Gebruiker een advertentie al dan niet heeft geselecteerd.

Corneliani heeft geen controle over cookies van derden, aangezien deze volledig worden beheerd door de derde-partij bedrijven, zoals beschreven in hun respectievelijke privacybeleid, waarvan hieronder de link wordt verstrekt.

2) URL’s over privacybeleid:

Deze cookies zijn geïnstalleerd door derden en voor de installatie ervan is de toestemming van de Gebruiker vereist, zoniet worden ze niet geïnstalleerd.

Weigering van toestemming voor het gebruik van profilerings- en marketingcookies zal geen invloed hebben op de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website, met uitzondering van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot die functies of content die gebruik maken van dergelijke cookies.

Voor verdere informatie over cookies kan de Gebruiker schrijven naar: CUSTOMERCARE@CORNELIANI.IT.

Voorkeuren beheren

In aanvulling op het bovenstaande willen wij u erop wijzen dat de meeste browsers u de mogelijkheid bieden uw cookievoorkeuren via uw instellingen te beheren. De volgende links laten zien hoe voorkeuren kunnen worden ingesteld op de meest gebruikte browsers:

Wij wijzen u erop dat indien de Gebruiker ervoor kiest de ontvangst van cookies te blokkeren, dit de goede werking van de website kan beïnvloeden of verhinderen.